Martijn Tunnissen is helaas op dinsdag 2 november 2004 overleden.
Hij stond 123 dagen op de wachtlijst voor longtransplantatie.

Welkom op de site longtransplantatie van Martijn Tunnissen

Home.

Biografie.

Wat is CF.

Dagboek.

De keuze longtransplantatie.

Voorbereiding screening.

Standaard screening.

Opname screening.

Wachttijd.

Eurotransplant.

Vraag & Antwoord.

Links.

Fotoboek.

De wachttijd.

Dit kan een moeilijke periode worden omdat je niet weet hoelang je moet wachten voordat er een geschikte donor is gevonden. Vooral in een periode waarin als het achteruit gaat of als je al lang op de wachtlijst staat kan de vraag "komt het nog wel op tijd?" belangrijk worden. Maar als je net op de wachtlijst staat kan dit grote invloed hebben op je en de omgeving. Het is een nieuwe situatie waar je aan moet wennen en met elkaar een vorm voor moet vinden om mee om te gaan.
Om de wachttijd zo goed mogelijk te overbruggen is een aantal zaken van wezenlijk belang, deze staan hieronder.

 • Het is belangrijk dat de conditie tijdens de wachttijd zo optimaal mogelijk probeert te krijgen en te houden. Een goede conditie heeft vooral een gunstig effect op het herstel na de transplantatie, maar ook gedurende de wachttijd. Het is belangrijk dat je het oefenprogramma van de fysiotherapeut zo consequent mogelijk probeert uit te voeren;
   
 • Het is belangrijk om het gewicht op peil te houden. Zowel overvoeding als ondervoeding heeft een nadelige invloed op de conditie nu en na de herstelperiode na de transplantatie. Overvoeding is ongunstig voor de ademhalingsfunctie en de revalidatie na de transplantatie. Ondervoeding geeft problemen bij de spierbouw en geeft meer kans op complicaties zoals doorliggen en een slechte wondgenezing na de operatie;
   
 • Als men zuurstof gebruikt wordt er geadviseerd dit minimaal 16 24 uur per dag te gebruiken. Dit is belangrijk bij het zo optimaal mogelijk houden van de conditie. Daarnaast dient het als bescherming en het in goede conditie houden van alle organen en weefsels in het lichaam;
   
 • Als er regelmatig luchtweginfecties zijn is het belangrijk dat de behandeling hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gestart en een eventueel noodzakelijk ziekenhuisopname hiervoor niet te lang wordt uitgesteld. Vroegtijdige herkenningen behandeling van infecties zorgt ervoor dat de conditie niet onnodig ver achteruit hoeft te gaan;
   
 • Gebruik medicijnen tegen botontkalking om te zorgen dat de botten op het moment van de transplantatie in een zo goed mogelijke conditie zijn en daarmee het risico op botbreuken na de transplantatie te verkleinen. Botontkalking treedt vaak op als er te weinig lichaamsbeweging is en als bijwerking van prednisolon;
   
 • Blijf alle activiteiten doen die je ervoor ook deed. Je hebt gewoon een semafoon bij die in heel Nederland bereikbaar is. Zo stimuleert en maakt het wachten draaglijker;
   
 • Informeer altijd het transplantatieteam over bijzonderheden zoals ziekenhuisopnames, infecties, vakanties en andere veranderingen.

Naar boven.